BlygoldT: 030 634 43 10
E: info@blygold.nl

Kwaliteit

Kwaliteit bij Blygold staat voor de diensten die technisch, economisch en sociaal voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klant. Om dit prestatieniveau te behouden hebben wij ons verbonden aan een managementsysteem op basis van de normen ISO 9001 en VCA** en worden de procedures uitgevoerd, zoals deze zijn beschreven in de masterhandboeken ISO/VCA. Door het formuleren van kwaliteitsdoelen worden kaders en richting aangegeven en verduidelijkt. Door middel van toetsbare kwaliteitsdoelstellingen wordt de organisatie voortdurend getoetst en geoptimaliseerd.

Blygold richt zich op het bewerkstelligen van een veilige en gezonde werkomgeving, zowel met betrekking tot de eigen werknemers als tijdelijk personeel, personeel van leveranciers van diensten en derden. Wij streven er naar om alle voorzienbare gevaren te elimineren die zouden kunnen leiden tot persoonlijk letsel, ziekte, brand, schade aan eigendommen en schade ten gevolge van frauduleuze handelingen. Deze VGM-zaken hebben voor ons dezelfde prioriteit als het behalen van een positief bedrijfsresultaat en de continuïteit van onze bedrijven.


                        
Copyright © 2019 Blygold Nederland